Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-01-11 11:38:32

Parans Solar Lighting AB: Marknadsmeddelande 12/18 - Information om Parans Solar Lighting AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Parans Solar Lightings teckningsoptioner PARA TO2 är den 17 januari 2018.

  

En (1) teckningsoption PARA TO2 serie TO2 2017/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,00 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PARA TO2
ISIN-kod: SE0010662965
Orderbok-ID: 453X
CFI: RMXXXX
FISN: PARANS/OPT RTS 20221128
Första dag för handel: 17 januari 2018
Marketsegment/no: ATSE
MIC Code: XSAT 
Ticksize: A (Other instruments) (https://www.aktietorget.se/media/4805/tick-size.pdf) 

Stockholm den 11 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Läs mer om Parans Solar Lighting AB