Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-01-11 15:03:18

Ecoclime Group AB: Marknadsmeddelande 14/18 - Information om EcoclimeGroup AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Ecoclime Groups teckningsoptioner ECC TO 1 B är den 17 januari 2018. 

En (1) teckningsoption ECC TO 1 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 27 april 2018, dock högst 8,06 SEK och lägst 10 öre. Teckningsperioden är från 2 maj 2018 till 15 maj 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ECC TO 1 B
ISIN-kod: SE0010546721
Orderbok-ID: 4540
CFI: RMXXXX
FISN: ECOCLIME/OPT RTS 20180515
Första dag för handel: 17 januari 2018
Teckningsperiod: 2 maj 2018- 15 maj 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) (https://www.aktietorget.se/media/4805/tick-size.pdf)

Stockholm den 11 januari 2018

AktieTorget 08-511 68 000 e-post info@aktietorget.se

Läs mer om Ecoclime Group AB