Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-14 08:50:15

Transferator AB: Flaggningsmeddelande

Transferator AB (Publ.) har informerats om att ett företag, Maelir AB, närstående Bolagets styrelseordförande Jakob Johansson, nått över tröskelnivån för flaggning.  Ett närstående bolag till Jakob Johansson äger motsvarande 18,5 procent av rösterna och 31,9 procent av kapitalet i Transferator AB (Publ.). 

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer om Transferator AB