Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-02-21 10:01:54

Transferator AB: Marknadsmeddelande 47/18 - Information om Transferator AB:s teckningsoptioner

Första dag för handel med Transferator AB:s teckningsoptioner TRAN TO 4 A och TRAN TO 5 B är den 26 februari 2018. 

En (1) teckningsoption TRAN TO 4 A berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK. En (1) teckningsoption TRAN TO 5 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: TRAN TO 4 A
ISIN: SE0010740357
Orderbok-ID: 47P6
CFI: RMXXXX
FISN: TRANSFERAT/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 26 februari 2018
Marknadssegment: ATSE
MIC: XSAT

Tick-size: A (Other instruments) 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: TRAN TO 5 B
ISIN: SE0010740365
Orderbok-ID: 47P7
CFI: RMXXXX
FISN: TRANSFERAT/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 26 februari 2018
Marknadssegment: ATSE
MIC: XSAT

Tick-size: A (Other instruments) 

Stockholm den 21 februari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se Läs mer om Transferator AB