Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-30 12:58:10

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Styrelsen i QuiaPEG beslutar att ändra datum för årsstämma 2018

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har beslutat att ändra datum för årets årsstämma till den 18 juni 2018. Tidigare aviserat datum för årsstämma har varit den 28 maj 2018.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att det av administrativa skäl och mot bakgrund av nyligen genomförda åtgärder i bolaget (emission av aktier och teckningsoptioner) funnits mest lämpligt att hålla årsstämman vid ett senare datum. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 21 maj 2018.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson                                                                                                          

Verkställande direktör                                                                           

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB                                                   

Tel: +46 (0) 70 693 12 53                                                

marcus.bosson@quiapeg.com                                                               

www.quiapeg.com                                                                                

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018.

Om QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug-delivery plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform.Läs mer om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB