Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-07 15:57:13

Raybased AB: Raybased offentliggör prospekt inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden den 8 - 25 maj 2018 offentliggör Raybased idag prospektet med information om bolaget och hur aktier tecknas i företrädesemissionen. 

Mer information lämnas av:

Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB

Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB

Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

www.raybased.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB