Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-24 08:17:23

Insplorion AB: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 23 maj 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 76 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 660 499. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 30 674. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 691 173.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.


Insplorion AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A                 413 90 GÖTEBORG 031-380 26 95 info@insplorion.com www.insplorion.com

Läs mer om Insplorion AB