Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-29 08:00:00

Insplorion AB: VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK

VINNOVA har beviljat Insplorions projekt "Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Battery Monitoring" med 1,7 MSEK inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Den totala budgeten för projektet är 3,2 MSEK och RISE Acreo är huvudpartnern. Projektet följer de framgångsrika resultaten från förstudien finansierad av samma program kring storskalig produktion och användning av fiberoptisk baserad NPS, som kommunicerades i slutet av mars i år.

Övergången från fossil till förnybar energi ökar behovet av hållbara och kostnadseffektiva sätt att lagra energi. Litiumjon-batterier (LIB) betraktas som state-of-the-art och har blivit branschstandarden för energilagringsbehov runt om i världen. Idag är den begränsande faktorn för storskalig användning av LIB hög kostnad, vilket delvis är kopplat till ineffektivt utnyttjande. Denna begränsning kan minskas genom att förbättra informationen om batteristatus, som laddning och batterihälsa, vilket reducerar de stora och kostsamma säkerhetsmarginaler som krävs idag. Projektet kommer att fokusera på storskalig produktion av fiberoptiska NPS-baserade sensorsystem och kommer att köras parallellt med de redan pågående miniatyriseringsaktiviteterna. Det kommer att förbättra övergången till storskalig produktion av både batteri- och luftkvalitetssensorerna.

"Vi är väldigt glada att fortsätta samarbetet med RISE Acreo kring våra sensorers elektronikdesign för volymproduktion inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Det kompletterar våra utvecklingsprojekt som vi för närvarande arbetar med både batteri- och luftkvalitetssensorer och banar väg för snabbare uppskalning. Projektet är också viktigt för utvecklingen av fiberoptikbaserad NPS i allmänhet och stärker hela vår sensorplattform”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

I mars i år presenterades resultaten från förstudieprojektet. Det visade hur optik och elektronik skulle kunna utformas för kostnadseffektiv storskalig tillverkning. Det nya projektet kommer att fokusera på att förbättra de valda konfigurationerna och förbättra och skräddarsy sensorsonden för att öka prestanda ytterligare. Projektet startar i augusti 2018 och förväntas bli färdigt hösten 2019.

"Detta samarbetsprojekt mellan RISE Acreo med Insplorion gör det möjligt att utveckla en mångsidig teknik med industriella applikationer, vilket är ett uppdrag som gjort för ett forskningsinstitut som vårt", säger Walter Margulis Senior Scientist på RISE Acreo.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.


Insplorion AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A                 413 90 GÖTEBORG 031-380 26 95 info@insplorion.com www.insplorion.com
Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 29 maj 2018.

Läs mer om Insplorion AB