Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-01 13:00:00

Oncology Venture Sweden AB: OV:s kliniska data om PARP-hämmaren 2X-121 och responsprediktionsvalidering presenteras på världens största cancerkongress ASCO 2018

Hørsholm, Danmark, 1 juni, 2018 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar idag att kliniska data om PARP-hämmaren 2X-121 och responsprediktionsvalidering ska presenteras på världens största cancerkongress, ASCO 2018, den 1 juni 2018.

Oncology Venture inlicensierade den aktiva PARP-hämmaren E7449, som nu kallas 2X-121, från Eisai under det andra kvartalet 2017. 2X-121 inlicensierades tillsammans med existerande kliniska data samt data som demonstrerar validering av Oncology Ventures nya DRP®-förmåga att identifiera patienter som kommer att dra nytta av 2X-121-behandling.

"Vi är väldigt stolta över att vi redan nu kan presentera vår kliniska data med PARP inhibitoren 2X-121 och vår DRP®. 2X-121 är aktiv och vår DRP® visar utmärkt förutsägelse i ett fält med mycket framgångsrika konkurrerande produkter och utmaningar i att uppnå precision", säger Peter Buhl Jensen, MD, VD för Oncology Venture. "DRP förutser svaret oberoende av BRCA-mutationer och kan möjliggöra en mer exakt responsprediktion”, kommenterar Peter Buhl Jensen vidare.

Den muntliga presentationen kommer att hållas av Dr. Ruth Plummer som är huvudansvarig forskare i den första kliniska prövningen med 2X-121.

Session: Development Therapeutics-Clinical Pharmacology and Experimental Therapeutics

Datum: 1 juni 2018

Tid: 04:09 CDT

Plats: S406

Abstractnummer: 224139

Abstractets titel: First-in-human phase 1 study of the PARP/tankyrase inhibitor 2X-121 (E7449) as monotherapy in patients with advanced solid tumors and validation of a novel drug response predictor (DRP®) mRNA biomarker.

http://abstracts.asco.org/214/AbstView_214_224139.html


För ytterligare information, vänligen kontakta Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikation Telefon: +45 2170 1049 E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VD Telefon: +45 21 60 89 22 E-mail: pbj@oncologyventure.com
Om Drug Response Predictor Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes ("MPI") multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling. Om Oncology Venture Sweden AB Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras. Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2. Den 30 maj 2018 beslutade MPI:s och Oncology Ventures respektive bolagsstämmor om en sammanslagning av bolagen. Handel i Oncology Ventures aktier kommer att fortsätta under de kommande månaderna och varje aktie i Oncology Venture kommer att ge 1,8524 aktier i MPI när sammanslagningen är genomförd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Oncology Venture Sweden AB