Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-05 15:01:52

BrainCool AB: BrainCool AB (publ) erhåller patentgodkännande i USA

BrainCool AB, ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det amerikanska patentverket - United States Patent and Trademark Office – har utfärdat ett ”Notice of Allowance” för patentansökan nr 15/174,4.

Detta patentgodkännande resulterar i en förstärkning och förlängning av skyddet avseende BrainCools produkt RhinoChill™.

BrainCools patentstruktur för RhinoChill består utav 4 patentfamiljer, där produkten RhinoChill™ nu har 13 beviljade patent i USA.

Patentfamiljerna hänför sig till anordningar för att kyla näshålan, kylning av lokaliserade områden av kroppen för cerebral blodflödesförökning, metoder och anordningar för icke-invasiv cerebral och systemisk kylning via näshålan, liksom metoder och anordningar för icke- invasiv cerebral och systemisk kylning för behandling av patienter med stroke eller kardiogen chock orsakad av minskad cerebral perfusion eller vid behandling av migrän.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Det förstärkta patentskyddet avseende produkten RhinoChill™ för tidig hjärnkylning och behandling av migrän är en central komponent i BrainCools kommersialiseringsstrategi.  

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018.


För mer information Martin Waleij - VD                                                                  +46 - 733 -93 70 76                                                                                           E-post: martin.waleij@braincool.se
Om BrainCool AB (publ) BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer om BrainCool AB