Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-07 12:29:50

ADONnews Sweden AB: ADONnews Sweden AB offentliggör kompletterande information med anledning av handelsstopp.

Malmö, 7 juni 2018 – ADONnews Sweden AB offentliggör kompletterande information med anledning börsstopp.

ADON är i slutförhandlingar avseende ett omvänt förvärv kombinerat med ett antal strukturella förändringar av verksamheten som syftar till att stärka bolagets befintliga verksamhet. Ytterligare information kommer lämnas av bolaget så snart ovan förhandlingar är slutförda. Information kommer delges marknaden tidigast måndag 11:e juni 2018.

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018. Läs mer om ADONnews Sweden AB