Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-07-03 11:58:51

Evendo AB: ADONnews förvärvar Evendo: Förtydligande angående ägarstruktur i Evendo International A/S och blivande ägarstruktur i ADONnews

Den 11 juni 2018 ingick ADONnews Sweden AB (publ) ("ADONnews" eller "Bolaget") ett avtal med Evendo International A/S ("Evendo")s ägare, däribland Kasper Larsens helägda bolag Concebator GmbH, om att förvärva samtliga aktier i Evendo. Concebator GmbH har överlåtit dess aktier i Evendo och samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till Kasper Larsen med följd att Kasper Larsen kommer att bli direkt huvudägare i ADONnews istället för indirekt, genom Concebator GmbH

Den 11 juni 2018 ingick ADONnews ett avtal med Evendos ägare, däribland Kasper Larsens helägda bolag Concebator GmbH, om att förvärva samtliga aktier i Evendo. Concebator GmbH har överlåtit dess aktier i Evendo och samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till Kasper Larsen. Följaktligen kommer Kasper Larsen att bli direkt huvudägare i ADONnews istället för indirekt, genom Concebator GmbH. Efter genomförande av transaktionen kommer Kasper Larsens direkta innehav i ADONnews att uppgå till upp till ca 53 procent av de utestående aktierna och upp till ca 80 procent av rösterna i ADONnews.

Förvärvet av aktier i ADONnews kommer att utlösa budplikt för Kasper Larsen enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Transaktionen är bland annat villkorad av att Aktiemarknadsnämnden beslutar att bevilja Kasper Larsen dispens från sådan budplikt. Aktiemarknadsnämnden beviljade Kasper Larsen dispens från budplikten den 27 juni 2018.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Andreas Larsson, CFO
Tel: +46 702 920838
andreas@adonnews.com 


OM ADONNEWS

Spotlight Stock Market kortnamn: ADON

ADONnews (genom Mobile Loyalty Europe AB), utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala företag. 

För mer information, besök ADONnews webbplats www.adonnews.com.

OM EVENDO

Evendo har en plattform riktad mot en attraktiv men ännu ej digitaliserad marknad, företagsinriktade evenemang. Den globala marknaden bedöms i nuläget vara 800 miljarder euro årligen. Evenemangsmarknaden har ännu inte sett någon automation och hanteras i dag på ad hoc basis även av stora bolag. Automatiserad hantering innebär stora kostnadsbesparingar, större överblick över utbud och minskad risk. Evendo avser att ta en position i detta attraktiva segment som förväntas utvecklas på samma sätt som hotellbokningsmarknaden, som efter en radikal automatisering i dag helt domineras av internationella bokningsbolag.

Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande internetbaserat bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer - och möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo. Så vitt Evendo känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat metoder och verktyg för att automatisera händelsemarknaden i den utsträckningen.

På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med över 2.000 produkter och har därmed positionerat sig som den största evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan privatpersoner och företag. Sedan lanseringen den 1 augusti 2016 har ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar nu samma erbjudande, färdigpaketerade och lätt åtkomliga total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien. För mer information, besök Evendos webbplats www.evendo.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Evendo AB