Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-20 09:56:11

Josab Water Solutions AB: Josab medverkar i internationell upphandling av vattenrening i Ethiopien

Efter tidigare lyckade tester, via Josabs agent SAFAB, har Josab nu lämnat in ett anbud i en internationell upphandling avseende rening av järn- och manganhaltigt vatten i Ethiopien. Upphandlare är Addis Ababa Water and Sewerage Authority, som via en sk. shortlist inbjudit ett antal företag att medverka i upphandlingen.

Josabs agent gjorde under 2017 lyckade tester i Ethiopien på vatten från borrhål innehållande främst höga halter av järn och mangan. Testerna skedde med en av Josabs ekologiska Aqualite baserade anläggningar i container, SC100, utan några tilläggsutrustningar. Värdena som uppnåddes i testerna låg klart under gränsvärdena för drickbart vatten.

Upphandlingen avser 5 borrhål, alla i området runt Addis Abeba,med avrierande halter av järn och mangan. Alla borrhål i upphandlingen är idag stängda på grund av de höga halterna med tungmetaller. Upphandlingen är uppdelad i en teknisk och en ekonomisk del. Anbuden ska nu utvärderas, och myndigheten har upp till 90 dagar på sig att offentliggöra vilket bud som vinner upphandlingen.

Eftersom Josabs ekologiska teknik bevisligen visat sig vara effektiv vid rengöring av denna typ av vatten, som är vanligt förekommande i Afrika, ser man med tillförsikt på utvärderingen av anbuden. I ett längre perspektiv är målsättningen att vinna fler kontrakt med denna typ av vattenproblem i Ethiopien, men även i andra länder med motsvarande vattenproblem, exempelvis i områden som benämns Rift Valley.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, "vi är glada att vi blivit utvalda att delta i upphandlingen, och baserat på SAFABs lyckade tester har vi givetvis stora förhoppningar om en lyckad upphandling, vilket skulle ge ett fantastiskt referensprojekt för framtiden i denna del av världen".

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 september 2018.

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB