Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-05 08:15:00

Storytel AB: Storytel överträffar intäktsprognosen för tredje kvartalet 2018

Storytel hade 720 900  betalande abonnenter i genomsnitt under tredje kvartalet 2018 vilket är en ökning med närmare 100 000 kunder jämfört med andra kvartalet 2018. Antalet betalande abonnenter för tredje kvartalet 2018 är något lägre än den prognos om 725 000 betalande abonnenter som tidigare lämnats. Streamingintäkterna för tredje kvartalet 2018 överträffades dock och uppgick till cirka 280 MSEK, jämfört med 275,5 MSEK som prognostiserats och motsvarande 42,3% årlig intäktstillväxt. Ökningen är driven av en högre ARPU och valutakurseffekter.

Genomsnittligt antal abonnenter under tredje kvartalet 2018 i Sverige uppgick till 336 200 abonnenter, motsvarande 2 800 abonnenter under prognos men ändå en kraftig ökning jämfört med andra kvartalet 2018. I Sverige överträffades intäktsprognosen med 1 MSEK och streamingintäkterna uppgick till cirka 136 MSEK under tredje kvartalet 2018. Storytel Sverige omsätter nu över en halv miljard kronor, rullande tolv månader.

“Efter ett EU-beslut i veckan förväntar vi oss en sänkt moms på tjänsten från 25% till 6% vilket skapar rätt förutsättningar för ett mer attraktivt erbjudande till kunderna. Vi kommer även lansera en familjelösning innan årsskiftet med en upplevelse för hela familjen”, säger VD Jonas Tellander.  

Genomsnittligt antal abonnenter i utlandet under tredje kvartalet 2018 uppgick till 384 700 abonnenter, något lägre än den prognos som tidigare kommunicerats, men en ökning med cirka 78 200 betalande abonnenter jämfört med andra kvartalet 2018. I utlandet uppgick streamingintäkterna till cirka 144 MSEK under tredje kvartalet 2018, 3,5 MSEK högre än prognos. Förklaringen till denna ökning är valutakurseffekter samt en högre ARPU drivet av en stark sommar i högt prissatta länder.

“Det är tydligt att vår internationella expansion är framgångsrik och blir en viktigare del av vår tillväxtresa. Ett av våra mål för i år var att öka våra internationella intäkter till 50%. Vi nådde målet redan under tredje kvartalet och utlandet står nu för drygt 51% av totala streamingintäkter, jämfört med 43% för ett år sedan", säger VD Jonas Tellander

Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK      Q2 2017      Q3 2017      Q4 2017      Q1 2018      Q2 2018      Q3 2018
Totalt Streaming            
Intäkter 167 008 197 881 209 225 222 133 239 139 280 000
Täckningsbidrag1 27 847 27 784 30 277 24 079 25 045  
Täckningsgrad 16,7% 14,0% 14,5% 10,8% 10,5%  
Betalande abonnenter 423 200 503 900 533 400 577 900 621 200 720 900
ARPU2 (SEK/Månad) 132 131 131 128 128 129
             
Sverige Streaming            
Intäkter 101 365 113 709 118 038 122 046 125 759 135 986
Täckningsbidrag 31 257 32 872 38 501 43 067 35 763  
Täckningsgrad 30,8% 28,9% 32,6% 35,3% 28,4%  
Betalande abonnenter 255 800 282 300 292 700 305 100 314 700 336 200
ARPU (SEK/Månad) 132 134 134 133 133 135
             
Utlandet Streaming3            
Intäkter 65 643 84 172 91 187 100 087 113 380 144 000
Täckningsbidrag -3 410 -5 088 -8 224 -18 988 -10 718  
Täckningsgrad -5,2% -6,0% -9,0% -19,0% -9,5%  
Betalande abonnenter 167 400 221 600 240 700 272 800 306 500 384 700
ARPU (SEK/Månad) 131 127 126 122 123 125

1. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader. I Streamingintäkter ingår inte Reader försäljning.

2. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad

3. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander 070 261 61 36

Om Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.

 

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Storytel AB