Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-16 10:35:33

RhoVac AB: RhoVac AB presenterar kvartalsrapport 3 2018

RhoVac AB (”RhoVac”) presenterar idag kvartalsrapport 3 2018.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 964 TSEK (-3 947).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,51 SEK (-0,42).
  • Soliditeten uppgick till 90,1% (78,9).

 Nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -13 078 TSEK (-9 538).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,33 SEK (-1,00).
  • Soliditeten uppgick till 90,1% (78,9).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

  • RhoVac rapporterar den 1 augusti 2018 positiva resultat avseende säkerhet och immunaktivering i bolagets kliniska fas I/II-studie med RV001 hos patienter med prostatacancer.
  • Bolaget meddelar den 18 september 2018 att Steven Glazer anlitats som Medical Director i RhoVac.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVac har redovisat top-line resultat från klinisk fas I/II-studie i augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stockmarket sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på° www.rhovac.se.


Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB