Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-09-14 11:39:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om OptiFreeze AB: FÅTT FÖRSTA ORDER PÅ OPTICEPT

STOCKHOLM (Direkt) Optifreeze har fått sin första order på bolagets produkt Opticept från ett "ledande multinationellt företag" inom blomsterindustrin. Ordern är ett resultat av en nyligen undertecknad avsiktsförklaring mellan Optifreeze och kunden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kundens pris är i enlighet med gällande listpris, med avdrag för en marknadsintroduktionsrabatt. Specialpriset medges för den första produkten där Optifreeze beaktar det potentiella värdet på växtförökningsmarknaden. Framtida intäkter kommer även att ske i form av royaltyavgifter per stickling som behandlats med Optifreezes teknik. Mervärdet per stickling kommer att delas mellan de båda parterna. Därutöver kommer Optifreeze att generera intäkter genom försäljningen av Opticap för respektive framtida produktionslinje.

Enligt bolaget är avsikten att fler Opticept-linjer ska installeras hos kundens sticklingsanläggningar och denna process kommer att inledas under 2019.          
        

Läs mer om OptiFreeze AB