Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-06 15:02:11

Alzinova AB: Alzinova erhåller bidrag från Vinnova om 100,000 kr

Alzinova har idag erhållit ett bidrag om 100,000 kr från Vinnova avseende en IP-check.

Denna IP-check innebär att Alzinova har möjlighet att utveckla strategier för det fortsatta arbetet med IP relaterade frågor som patent, varumärken, domäner och liknande. På så sätt kommer möjligheterna till att skapa värdefull IP i framtiden att optimeras.

-          Det är glädjande att vi erhållit detta bidrag. Det ger oss möjlighet att tillsammans med en professionell konsult utveckla och fastställa våra framtida strategier kring vår IP. Det är ett område som har en helt avgörande betydelse för ett forskningsinriktat bolag som Alzinova med tanke på de stora potentiella värden vi skapar. Det är helt centralt med en tydlig IP strategi för våra anställda och underleverantörer knutna till bolaget. Med IP-checken får vi hjälp med att utveckla metoder som gör att vår IP kan fortsätta att stärkas framöver, säger Per Wester, VD på Alzinova AB.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.Läs mer hos Cision
Läs mer om Alzinova AB