Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-06 08:54:51

Transferator AB: Utfall teckningsoptioner TO4A samt TO5B - tillfört 17,7 Mkr.

Transferator AB har erhållit emissionsredovisning avseende utfall i de utestående teckningsoptionsserierna TO4A samt TO5B. Teckningsgraden uppgick till 81,7% i TO4A samt 89,96 % i TO5B och totalt tillfördes Transferator 17,7 Mkr genom lösen av optionerna.

Med stöd av teckningsoptionerna har det därmed tecknats och betalts totalt 14 779 107 st nya aktier; varav 8 171 987 A-aktier samt 6 607 120 B-aktier. Teckning har skett till 1,20 kr per aktie enligt villkoren och därmed har Transferator AB tillförts en kontant likvid om 17 734 928 kronor. Interimsaktier har utfärdats till tecknarna och aktiekapitalsökningen kommer anmälas för registrering hos Bolagsverket kommande vecka. Emissionskostnader beräknas understiga 50 Tkr.

Efter registering hos Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Transferator AB uppgå till totalt 92 842 403 st varav 53 185 067 A-aktier samt 39 657 336 B-aktier.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationenlämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB