Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-29 12:10:22

Red Reserve Entertainment: Red Reserve Entertainment AB (publ) har tecknat en icke bindande avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av det danska bolaget TotoIT Aps för cirka 11 Mkr

TotoIT är ett bolag inom programvaruutveckling och verksamt inom områden såsom webbsidor, portaler och CMS-verktyg och med en förväntad omsättning för 2019 cirka 9 Mkr och positivt resultat om cirka 2 Mkr.  

Förvärvet av TotoIT är föremål för sedvanlig Due Diligence samt prisförhandling innan ett bindande avtal kan träffas mellan parterna. 

Red Reserve Entertainment kommer att genom sedvanlig marknadskommunikation informera om den fortsatta utvecklingen av denna förvärvsmöjlighet.

För ytterligare information, kontakta:

Klas Åström
Styrelseordförande Red Reserve Entertainment AB (publ)
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Red Reserve Entertainment

Prenumeration