Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-23 14:55:00

Medimi AB: Två nya danska kommuner satsar på välfärdsteknologi och Medimi®Smart

De danska kommunerna Nordfyn och Helsingør har tilldelats statliga medel för att implementera Medimis lösning de kommande tre åren. Satsningen kallas VISER och är en del av flera projekt som syftar till att öka användningen av välfärdsteknologi i Danmark. Driftstarten är planerad till starten av 2024 och innebär att Medimi nu kommer att vara verksamt i samtliga fem regioner i Danmark.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) och fem kommuner har beviljats 18,9 MDKK från Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse för att stödja implementeringsprojekt och etablera välfärdsteknologi i regionerna över en treårsperiod. VISER-projektet, som står för Velfærdsteknologisk Implementering, Skalering og Erhvervsfremme, omfattar sex definierade projekt, varav två avser implementering och drift av Medimi®Smart i Nordfyns och Helsingørs kommuner. Målet är ett breddinförande av ny teknologi för att stödja vårdtagare i hemmet och effektivisera vårdpersonalens arbete.

"Det är mycket glädjande att två kommuner som vi har fört diskussioner med under en tid nu visar konkreta resultat och vill komma igång med Medimi®Smart. Vi bedömer att kommunerna har goda förutsättningar att implementera och driftsätta Medimis lösning i starten av nästa år. Arbetet är också i linje med det omsättningsmål på 100 procent vi har kommunicerat för 2024. Tillsammans med aktörerna i projektet ser vi fram emot att bidra till ett strukturerat förbättringsarbete som lyfter kommunernas vårdstandard till en säkrare och mer kvalitativ nivå", säger Johan Wiesel, VD på Medimi.

Genom uppstarten i Nordfyns kommun (Region Syd) och Helsingörs kommun (Region Hovedstaden) kommer Medimi nu att vara verksamt i samtliga fem regioner i Danmark, ett styrkebesked som banar vägen för fortsatt expansion med Medimi®Smart i Danmark.

"Vi ser en framtid där arbetsuppgifternas storlek och komplexitet ökar, samtidigt som vi inte får fler medarbetare att utföra det. Det kräver nya och innovativa sätt att göra saker på och vi tror att välfärdstekniken kommer att spela en helt avgörande roll för att kunna nå fler medborgare och upprätthålla den trygghet som är väsentlig för oss alla", säger Jane Yndgaard, Ordförande i social- och hälsonämnden på Nordfyn.

Sedan tidigare finns Medimis lösning för digital läkemedelshantering, Medimi®Smart, i de övriga danska regionerna Nordjylland, Midtjylland och Sjaelland. Därutöver pågår utvärderingar av vårdpersonal och vårdtagare i övriga Norden där man sett stora kostnadseffektiviseringar och resursbesparingar genom användning av Medimi®Smart. Utvärderingar visar en hög användarnöjdhet och att lösningen kan nå kostnadsbesparingar på över 60 procent*.

Medimi®Smart säljs till kommuner, direkt eller via partner, och kunden betalar på månadsbasis för lösningen enligt en skalbar modell anpassad efter kundens önskemål och användarens vårdbehov. Inom projektet VISER samarbetar Medimi, genom MedicCare, med sin danska partner CareConsult som driver systemintegration till verksamhetens EOJ-system med Flexsystemet.

*Utvärderingsresultat från pilotprojekt i Midtjylland Danmark, februari 2023.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
johan.wiesel@medimiab.com

+46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Johan Wiesel
VD
+46761179793
johan.wiesel@medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB