Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-28 08:50:00

Medimi AB: Medimi stärker sin närvaro i Danmark genom avtal för 19 kommuner i Region Midtjylland

Medimi AB (’’Medimi eller ’’Bolaget’’) tecknar avtal med Faelles Service Center ("FSC") som representerar 19 kommuner i region Midtjylland, Danmark, gällande läkemedelsroboten Medimi®Smart. Det nya avtalet är ett resultat efter förhandlingar baserat på det framgångsrika pilotprojektet "Medicin i Tiden" som avslutades och utvärderades i början av 2023. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Region Midtjylland (Region Midt) ansvarar för hälso- och sjukvården i den centrala delen av Danmark. Med cirka 1,3 miljoner invånare är regionen Danmarks näst största region. Inom regionen fungerar FSC som en länk mellan kommuner och leverantörer. Avtalet ger regionens samtliga 19 kommuner möjlighet att göra avrop på Medimi®Smart. Genom Avtalet stärker Medimi sin närvaro i Danmark och ger Bolaget möjlighet att accelerera sin försäljning i Danmark avsevärt. Avtalet är också är i linje med Bolagets strategiska arbete att öka försäljningstillväxten med 100% under 2024.

"Vi är mycket glada över att se resultaten av våra insatser i Midtjylland. Sedan i våras har vi haft en dialog med flera av regionens alla kommuner för att öka deras förståelse för vår lösning och visa hur den kan effektivisera deras arbete samtidigt som den förbättrar livet för vårdtagarna. Vi har redan ett starkt fotfäste i Danmark och tillsammans med våra befintliga aktiviteter inom TIM-kommunerna stärker detta Avtal vår ledande position inom läkemedelsdispensering i hemmet ytterligare då vi går från 3 aktiva kommuner till möjligheten för alla 19 kommuner", säger Johan Wiesel, VD på Medimi.

Genom Medimi®Smart och systemstödet Flex får kommunerna en komplett lösning för läkemedelshantering som är helt integrerad med medicinförskrivarens ordinationssystem, EOJ-system. Lösningen är unik och möjliggör för kommunerna att effektivt vidareutveckla sin välfärdsteknologi och säkerställa en trygg och spårbar läkemedelskedja från läkaren till vårdorganisationen och hem till patienten.

"Utvärderingen av projektet är slutförd och visar att läkemedelsrobotar ger tydliga fördelar för kommunerna. Nu vill vi med stöd av Medimi®Smart möjliggöra breddinförande i flera kommuner och tecknar därigenom Avtalet", säger Jan Søe Dybdal, Centerchef på Faelles Service Center

Avtalet klassas som ett funktionsavtal där offentliggörande sker idag till den europeiska upphandlingsdatabasen TED med en "stand still period" upp till 15 dagar innan Avtalet har vunnit laga kraft.         

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 08:50 CET.

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB