Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-21 13:00:00

Medimi AB: Medimi AB kompletterar sin finansiering med lån om 3 miljoner för att driva etablering i nya kommuner

Medimi AB ("Medimi" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har blivit beviljad ett lån om 3 miljoner kronor från Almi Företagspartner Skåne AB. Lånet syftar till att öka de fältbaserade aktiviteterna och tillväxt på de nordiska marknaderna. Tillsammans med emissionslikviden från nyligen avslutade företrädesemissionen ska lånet användas för att generera ytterligare tillväxt.

Styrelse och vd har sedan en tid aktivt undersökt flera alternativ med syfte att säkerställa Medimis långsiktiga finansiering. Utfallet av arbetet blir en kombination av flera åtgärder där kostnadskontroll tillsammans med den nyligen avslutade företrädesemissionen och lån skapar möjligheter för den tillväxt som Bolaget planlagt.

Med det fastställda målet om 100 procent omsättningsökning under 2024 förväntas Medimi generera ökade intäkter jämfört med tidigare år. Samtidigt planlägger Bolaget att hålla nere kostnadsbasen även om det sker en ökning relaterat till marknadsnärvaro och genom produktion av Medimi®Smart för att möta den ökade efterfrågan.  

Expansionen som sker i Danmark med möjlighet att installera Medimi®Smart i flera nya kommuner gör att Bolaget behöver producera färdiga enheter vilket är en kapitalintensiv post. Lånet som nu tecknas har en löptid på fem år med förmånliga villkor. Tillsammans med likviden från den nyligen avslutade emissionen kan Bolaget därigenom bedriva de planlagda aktiviteterna under nästkommande år. Genom det nya lånet så återbetalas även det kortfristiga lån som togs och kommunicerades 2023-10-26.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB