Press release from Companies

Publicerat: 2024-01-09 08:50:00

Medimi AB: Avtalet med 19 kommuner i Region Midtjylland, Danmark är nu officiellt signerat

Medimi AB har idag formellt ingått ett avtal med Faelles Service Center (FSC), som representerar 19 kommuner i region Midtjylland, Danmark, gällande läkemedelsroboten Medimi®Smart. Det nya avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Avtalssigneringen följer den avsiktsförklaring som offentliggjordes genom pressmeddelande den 28 november 2023, när avtalsanmodan publiceras i den offentliga databasen för upphandlingar. Efter att "stand still" perioden har passerat utan invändningar har kontraktet mellan Medimi och Faelles Service Center nu undertecknats.

"Avtalet ger samtliga 19 kommuner möjlighet att genomföra centralt inköp av Medimi®Smart genom FSC, vilket avsevärt förenklar införandet av lösningen i deras verksamheter. Med starka business case visar vi tydligt de fördelar och besparingar som kommunerna kan uppnå med vår effektiva lösning och vi ser fram emot att bidra till en mer effektiv och trygg hemtjänst även i denna danska region", säger Johan Wiesel vd på Medimi.

Det nya avtalet stärker Medimis närvaro i Danmark och ger Bolaget möjlighet att markant öka sin försäljning. Avtalet är också är i linje med Bolagets strategiska arbete att öka försäljningen med 100 procent under 2024.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB