Hem

Reports

Publicerat: 2016-05-09 08:30:28

ahaWorld AB: Första kvartalet 2016 - Fortsatt tillväxt

• Koncernens spelöverskott ökade med 41% och uppgick till 4 543 KSEK (3 222).

• EBITDA uppgick till -1 545 KSEK (- 516). EBIT uppgick till -2 090 KSEK (-1 122).

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 944 KSEK  (-1 816).

• Antalet nyregistrerade kunder ökade med 393% till 8 252 (1 672).

Väsentliga händelser under perioden

• Intäktsrekord under mars månad.

• MoboCasino.com lanseras i Norge.

• ahaBingo.com lanseras i Norge.

• Swedencasino.com lanserar spel från spelleverantören Betsoft.

• Rekrytering av Nordic Marketing Manager.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Nordic Marketing Manager tillträder.                     

• Förslag till ny styrelse.

• Mobocasino lanserat i Finland.

• Start på lösenperiod för teckningsoption aha World TO 1.

• Fortsatt stark tillväxt i april, intäkterna ökade med 72% jämfört med föregående år   till 1 707 KSEK (989) och kundtillströmningen ökade med 2 612% till 10 471 nyregistrerade kunder (386).

VD kommenterar första kvartalet

Första kvartalet har handlat om fortsatt tillväxt både på befintlig marknad samt nya marknader. Vi ser nu på riktigt att vår ”multi brand” strategi visar resultat och att våra marknadssatsningar fortsätter att leverera. Med vår nytillträdde Nordic Marketing Manager på plats och våra marknads-resurser bedömer vi att kund-tillströmningen kommer att intensifieras ytterligare framåt.

Under Q1 har vi tagit mycket kostnader

som är direkt knutna till vår tillväxt, allt enligt vår tillväxtplan. Viktigt att under-stryka är att vi bygger kunddatabaser för framtiden, och de kunder vi knyter till oss nu kommer med vår effektiva kundvård förhoppningsvis kunna hållas aktiva under lång tid framöver och skapa intäkt för bolaget. Nu anser vi att produktportföljen har en strategiskt bra placering i flera marknadskanaler som ska kunna leverera bra tillväxt framåt. Samtidigt jobbar vi ständigt med att attrahera nya kunder från nya marknader, så som Norge och Finland. Vi jobbar aktivt på att förbättra våra processer för att konvertera och behålla den stora mängd nya kunder bolaget har fått under året. Vi har starkt förtroende för vår kundvårdsorganisation och även om den kraftigt ökade kundtillströmningen har krävt viss omstrukturering i rutinerna, ser vi ändå att allt löper väldigt smidigt och effektivt, och att vi har många nöjda kunder över samtliga våra varumärken.

MoboCasino är vårt just nu snabbast växande varumärke, både på befintlig marknad och nya marknader. Strategin

med att erbjuda en avskalad mobil-anpassad produkt till marknaden har visat sig vara ett bra beslut, den är enkel att anpassa med nya språk och kan framåt öka vår utrullningstakt på nya marknader. Utöver MoboCasino har vi även en väldigt god kundtillströmning till övriga varumärken, vi attraherar en väldigt bred målgrupp med vår produktmix som håller en hög kvalité.

Med pågående optionsinlösen som startade den 2 maj och avslutas den 16 maj kommer bolaget att tillföras ytterligare ca 9 Mkr. Med dessa pengar kan vi öka tillväxttakten och mer aktivt utvärdera nya och kommande förvärvsmöjligheter.

Konsolideringen i branschen fortsätter och vi avser som vi tidigare har kommunicerat att vara en del av den. Vi utvärderar kontinuerligt olika förvärvsmöjligheter inom teknik-, operatör- och affiliate-segmentet.

2015 var ett viktigt år för oss då flera strategiska pusselbitar hamnade på plats, vilket har skapat förutsättningarna som nu skapar vår tillväxt. Vi står inför ett spännande 2016 som har startat bra och vi

ser inga tecken på att tillväxten kommer avta under året. Som tydligt framgår av diagrammen på föregående sida, så har vi tagit ett ordentligt kliv vad gäller både spelöverskott och kundinsättningar och håller nu en intäktstakt på årsbasis som vi ser som väldigt lovande. Med den nya förslagna styrelsen som har en bred kompetens inom spel på nätet, teknik-företag och tillväxtbolag känner vi oss trygga att ta ahaWorld till en ny nivå.

Jag vill slutligen passa på att tacka alla aktieägare för det fortsatta förtroendet för oss och vår verksamhet. Vi utmanar ständigt oss själva och hela branschen i syfte att på ett effektivt och innovativt sätt fortsätta växa. Branschen vi verkar inom är fortsatt väldigt konkurrensutsatt, men trots det har vi med vår envishet och vilja att lyckas skapat en bra tillväxt. Med vår starka produktportfölj som består av unika

koncept och vårt lösningsorienterade team är jag övertygad om att vi kan bygga ett snabbväxande bolag med bra lönsamhet.

Goran Ristic

VD

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration