Press release from Companies

Publicerat: 2024-01-19 14:00:00

Medimi AB: Medimi informerar om marknadsaktiviteter i Norge, Finland och Sverige

Medimi AB (’’Medimi’’ eller ’’Bolaget’’) rapporterar positiva resultat i sina pågående pilotprojekt i Norge och Finland, där samarbeten med kommuner och välfärdsområden i länderna har bekräftat kundnyttan med läkemedelsroboten Medimi®Smart. Samtidigt intensifieras arbetet i Sverige för att identifiera uppstartsprojekt.

Pilotprojekt i Norge bekräftar kundnyttan

I Gjöviks kommun i Norge har Medimis pilotprojekt tillsammans med Hepro gjort fortsatta framsteg. Den feedback som Medimi har fått från projektet är övervägande positiv, särskilt när det gäller användbarhet och flexibilitet. Den kommunala projektledaren för digitalisering och välfärdsutveckling har framgångsrikt samordnat aktiviteterna på lokal nivå, vilket inkluderar planering och genomförande i samarbete med det lokala apoteket. Medimi®Smarts unika funktioner för hantering av behovsläkemedel och distansstyrning, så kallad remote control, har särskilt uppskattats av Gjöviks kommun.

Genom uppstarten i Gjövik har Medimi och Hepro tagit initiativet att genomföra ytterligare marknadsaktiviteter, inklusive digitala och fysiska demonstrationer.  Aktiviteterna syftar till att etablera nya projekt och samarbeten i Norge och öka medvetenheten om Medimis innovativa lösningar för digital hemsjukvård.

Finlandsprojekt under utvärdering

Samtidigt rapporterar pilotprojektet i Finland, som avslutades vid årsskiftet, om betydande följsamhet hos patienter som har testat Medimi®Smart. Projektet har finansierats av Social- och hälsovårdsministeriet och drivits av projektresurser från TulKoti (Framtidens tjänster) som nu arbetar med att slutrapportera utfallet. Österbottens välfärdsområde utvärderar flera teknologier. Vid eventuell implementering av medicingivare för lösdispensering, av den typ som Medimi erbjuder, avser välfärdsområdet att genomföra en upphandling för att möjliggöra stordrift i framtiden.

Etableringsaktiviteter på svenska marknaden med e-hälsa och välfärdsteknologimässa

På den svenska marknaden täcker avtalet med Umeå kommun hela 2024 med option om förlängning till 2026. I dagsläget har inga Medimi®Smart installerats och kommunen har haft utmaningar med att identifiera lämpliga användare. Efter en ny demonstration från Medimi i slutet av 2023 arbetar kommunen, med aktivt stöd av Medimi, för att hitta lämpliga kandidater.

Under den 24-25 januari närvarar Medimi på Sveriges främsta hälso- och  sjukvårdsmässa i Kista med målet att öka kunskapen om Bolagets produkter och etablera ytterligare kommunala och regionala kontakter inom e-hälsa och välfärdsteknologi.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB