Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-26 08:50:00

Medimi AB: Medimi inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs i TO 7

Medimi AB ("Medimi" eller "Bolaget") inleder idag beräkningsperioden för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 7, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under 2022.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) under de 10 handelsdagar som omedelbart föregår den 11 mars 2024. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till Medimiaktiens kvotvärde om 0,01 kronor per aktie och som högst 0,12 kronor per aktie.
 
Totalt emitterades det 96 133 460 teckningsoptioner av serie TO 7. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av 1,02 aktier i Bolaget under perioden 11 mars – 22 mars 2024.
 
I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Medimi att gå ut med ett nytt pressmeddelande vilket beräknas ske senast den 11 mars 2024.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB