Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-01 08:59:03

Medimi AB: Flaggning innehav över 5 procent

Medimi AB ("Medimi" eller "Bolaget") flaggar att Mushe Samunsson innehav av aktier i Bolaget uppgår till 6,15 procent.

Mushe Samunsson har även tidigare varit en stor aktieägare i bolaget. Genom att teckna sig fullt ut i Bolagets senaste företrädesemission samt genom löpande köp av aktier har individens totala innehav blivit 64 miljoner aktier. Detta motsvarar 6,15 procent av aktierna och 6,15 procent av rösterna i Bolaget.

För ytterligare information

Vd Johan Wiesel
Mail
johan.wiesel@medimiab.com

Mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB