Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-12 14:31:30

Medimi AB: Medimi informerar om pågående marknadsaktiviteter och summerar en intensiv inledning på året

Medimi har inlett det nya året i högt tempo och förbereder för en aktiv vår med fokus på framtida expansion.

Vårt fokus och engagemang i Danmark

I Danmark fortsätter vi vår satsning på att växa inom befintliga avtal och driva tillväxt i etablerade kommuner. Regelbundna möten hålls med kommunerna inom TIM-kontraktet i Nordjylland och Naestved kommun på Själland. Enligt plan fördjupar vi även succesivt dialogen och har många aktiviteter igång under det nya ramavtalet med Faelles Service Center (FSC) i Region Midtjylland och VISER-projektet med Nordfyn och Helsingør.

Pilotprojektet i Norge bekräftar kundnyttan

Pilotprojektet i Gjöviks kommun i Norge som har pågått tillsammans med bolagets samarbetspartner Hepro bekräftar fördelarna med Medimi®Smart-lösningen. Projektet har fått övervägande positiva resultat men kommunen har beslutat sig för att avsluta projektet efter första kvartalet 2024. Orsakerna är organisatoriska förändringar och brist på projektbudget. Samtidigt upphandlar kommunen en ny totalleverantör för sina digitala tjänster och kommer under året att avsluta kontraktet med Hepro.

Medimi och Hepro kommer snabbt utvärdera genomförande och resultat av projektet för att initiera nya satsningar på den norska marknaden.

Etableringsaktiviteter på den svenska marknaden

Medimis marknadsaktiviteter i Sverige har intensifierats genom olika kanaler och mässor med målet skapa intresse och öka kunskapen om bolagets effektiva lösningar. Efter deltagande och diskussion på e-hälsa- och sjukvårdsmässan i Kista i januari följer vi aktivt upp nya leads med fokus på att skapa affärsmöjligheter.

Positiva resultat från den pilotstudie som genomförts vid Malmö Universitet stärker bolagets marknadsarbete i Sverige. Studien, som nyligen har publicerats i International Journal of Clinical Pharmacy, undersökte medicineringsstöd för patienter som hanterar sin medicinering efter sjukhusvistelse och visade övervägande positiva effekter, särskilt gällande Medimi®Smart. För att fördjupa förståelsen drar studiens författare slutsatsen att vidare forskning kommer att behövas.

Samtidigt fortsätter Umeå kommuns arbete med att identifiera kandidater för sitt uppstartprojekt, med stöd från Medimi. Efter tidigare utmaningar och förseningar bedömer kommunen att projektet kan fortsätta framåt under de kommande månaderna.

Avslutningsvis vill vi påminna om möjligheten att delta på webmötet i relation till TO 7 på onsdag 13 mars kl 12. Anmälan görs via länk https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dIZmqb1iQu6zJvKm4ExdGQ

Ni har också möjlighet att lyssna på bolagets investerapresentation tillsammans med Västra Hamnen Corporate Finance som finns på bolagets hemsida eller via länk https://youtu.be/FXdhvemp6l0

För ytterligare information

Johan Wiesel vd
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund. För mer information, besök www.medimiab.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB