Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-15 15:32:24

Medimi AB: Medimis ledning och styrelse utökar eller tecknar sin pro rata del av teckningsoption 7

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets ledning och styrelse avser utnyttja hela sin pro rata del eller utökat innehav för teckningsoptioner av serie TO7 ("Teckningsoptionerna") under pågående nyttjandeperiod. Tecknarna inkluderar bland andra Bolagets VD Johan Wiesel och styrelsens ordförande Anders Haskel. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna avslutas den 22 mars 2024.

Personer i Bolagets ledning och styrelse med innehav av teckningsoptioner av serie TO7 avser teckna sin pro rata del. Samtidigt meddelar vd Johan Wiesel att han införskaffat ytterligare drygt 400 000 teckningsoptioner. Totalt tecknar styrelse och ledning motsvarande 1,7 miljoner optioner.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 7:

  • Utnyttjandeperiod: 11 mars 2024 – 22 mars 2024.
  • Teckningskurs: 0,02 SEK per aktie.
  • 1 teckningsoption berättigar till teckning av 1,02 aktier.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets webbplats, Teckningsoptioner av serie TO7 - Medimi (medimiab.com)

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 7.

För ytterligare information

Johan Wiesel, vd
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB