Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-25 23:09:59

Medimi AB: Teckningsoptioner av serie TO 7 tecknades till cirka 38 procent och Medimi AB (publ) tillförs cirka 0,7 MSEK

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 7, vilka emitterades under 2022. Totalt nyttjades 37 574 640, motsvarande cirka 38 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 7. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 7 tillförs Medimi cirka 0,7 MSEK efter emissionskostnader.

Medimis vd Johan Wiesel kommenterar utfallet:

"Med tanke på att teckningsoptionen emitterades för 18 månader sen och klimatet ser annorlunda ut idag är detta en framgång. Vi vill tacka alla som har valt att nyttja sina teckningsoptioner och därmed bidragit till att stärka vårt kapital på kort sikt."

Bakgrund

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 7 pågick från och med den 11 mars 2024 till och med den 22 mars 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 fastställdes till 0,02 SEK. Totalt nyttjades 37 574 640 teckningsoptioner av serie TO 7 för teckning av 37 574 640 aktier. Det motsvarar att cirka 38 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjades för teckning av aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering av Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom några veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 7 ökar antalet aktier i Bolaget med 37 574 640 aktier, från 1 040 781 625 aktier till totalt 1 078 356 265 aktier. Aktiekapitalet ökar med 375 746,40 SEK, från 10 407 816,25 SEK till 10 783 562,65 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO 7 uppgår utspädningen till cirka 3,5 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 7.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 7.

För ytterligare information

vd Johan Wiesel
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Denna information

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2023 kl 2100 CEST.

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB