Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-24 14:35:19

Sensor Alarm Norden AB: Rättelse: Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB

Rättelsen avser bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (Bilaga 1 punkt 9 till kallelsen)

I kallelsen daterad den 15 maj 2024 kommunicerades att aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses. Korrekt information är att aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Jonas Liedberg, VD
Telefon: +46 (0) 72-215 80 99
E-post: jonas.liedberg@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB