Press release from Companies

Publicerat: 2024-07-02 08:50:00

Medimi AB: Medimi: Aktiv vår med flera initiativ för framtida affärer

Medimi AB (publ) summerar en händelserik vår med fokus på fortsatt tillväxt för läkemedelsroboten Medimi®Smart.

"Vi har nått flera viktiga framgångar under våren, särskilt i Danmark där vi stärkt vår position som leverantör för medicinlösning i hemmet. Vi etablerar oss i Sverige genom pilotprojekt i Umeå och tar med oss erfarenheter från pilotprojektet i norska Gjövik", säger vd Johan Wiesel.

Naestved kommun upplever många fördelar med Medimi®Smart

Inom TIM-avtalet har Aalborg kommun expanderat sin volym samtidigt som Mariagerfjord har genomfört en storskalig implementation av Medimi®Smart. Därtill har Naestveds kommun utvecklats positivt och projektet har uppmärksammats av ett antal andra kommuner som också vill ta del av nyttan med digital medicinhantering. Inom Naestveds kommun ser man många fördelar med Medimi®Smart:

"Vi började använda Medimi®Smart 2023 och har nu infört lösningen i stor skala. Vi ser många fördelar för individens självständighet samtidigt som det är en effektiv lösning för kommunen med ett starkt och positiv business case" säger Sander Louis Lorell, Velferdsteknologi Konsulent Naestved Kommune.

Naestved kommun är en förebild i hur man upphandlar, implementerar och organiserar för att möjliggöra fortsatt expansion. För att möta den förväntade tillväxten har Medimi även initierat en ny underleverantör för service och logistikhantering.

Region Midtjylland under tillväxt

I januari signerades ett treårigt kontrakt med Faelles Service Center (FSC), ett unikt avtal där Medimi som enskild aktör har skrivit ett funktionsupphandlat avtal. Avtalet möjliggör för samtliga 19 kommuner i Region Midtjylland att starta upp med Medimi®Smart. Trots resursbrist inom FSC har Medimi kunnat fokusera på att leverera stabil service till de tre kommuner som redan är igång. Samtidigt arbetar bolaget vidare med att etablera dialog med rätt beslutsfattare i de resterande kommunerna. Detta har ännu inte hunnit leda till nya installationer men Medimi har goda förhoppningar om framtida expansion. Under våren har också ett nytt apotek satts upp för att stödja en stark tillväxt i regionen.

Under första halvåret har Medimi arbetat vidare i förberedelse kring uppstart av Helsingörs och Nordfyns kommun inom ramen för UCLs Viser-projekt. I dagsläget fokuseras arbetet kring avtalsuppdatering och databehandlaravtal med en förväntanplan på att starta upp patienter under tredje kvartalet.

Pilot igång i Umeå

Efter en lång förberedelsetid startade Umeå sitt pilotprojekt med Medimi®Smarti i maj för att utvärdera totallösningen trots att enheterna redan är upphandlade. Målet är att genomföra medicinstyrning och övervakning på distans, samt bekräfta patientnyttan för en handfull patienter. Projektet har fått initial positiv feedback för att nå fler patientgrupper och möta nya behov och förväntas kunna utvärderas fullt ut under hösten.

Samtidigt fortsätter vi diskutera affärsmöjligheter med kommuner, vårdgivare och branschen som helhet i både Sverige och Norge efter deltagande på bland annat Vitalis och Leap for Lifes utveckling- och investeringsforum i Halland.

"Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig sommar. Aktiviteten går ner inom kommunerna på sommaren men vi ser med tillförsikt fram mot hösten med nya installationer och intressanta möten som effektiviserar hemtjänsten och gynnar patienterna", hälsar vd Johan Wiesel.

För ytterligare information

Vd Johan Wiesel
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB