Hem

Reports

Publicerat: 2016-11-25 08:30:11

ahaWorld AB: Delårsrapport 3, 2016

Tredje kvartalet 2016 - Rekord i spelomsättning och kundtillströmning

 • Rekord gällande spelomsättning (bets) som uppgick till 147 428 KSEK (55 092).
 • Antalet nyregistrerade kunder ökade med 99% till 7 479 (3 767).
 • Kundinsättningarna ökade med 40% och uppgick till 13 386 KSEK (7 915).
 • Koncernens spelöverskott ökade med 5% och uppgick till 3 579 KSEK (3 407).
 • EBITDA uppgick till -2 823 KSEK (479). EBIT uppgick till -3 463 KSEK (-13).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 825 KSEK (768).
 • Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 2,5 MKR (0,2). Resultatet exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till - 0,3 MKR (0,5).

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2016 - Vi investerar för fortsatt och långsiktig tillväxt

 • Koncernens spelöverskott ökade med 39% och uppgick till 13 313 KSEK (9 571).
 • Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 38 984 (8 166).
 • EBITDA uppgick till -6 195 KSEK (- 152). EBIT uppgick till -8 070 KSEK (- 1 905).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 442 KSEK (- 2 214).
 • Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 7,3 MKR (1,156). Resultatet exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till 0,883 MKR (-1,06).

Väsentliga händelser under perioden

 • Kraftfulla marknadssatsningar och investeringar i uppbyggnad av Aha Partner affiliateprogram.
 • Marknadssatsning mot finskspråkiga och norsktalande kunder.                  
 • Avtal tecknat med spelleverantören NYX Gaming Group.
 • Goran Ristic avgår som VD för ahaWorld AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Krister Bergström tillträder som ny VD för ahaWorld AB.
 • Tecknat avtal om live casino med Evolution Gaming.
 • Avtal om kraftig marknadssatsning under handbolls-EM i TV och online.

VD kommenterar tredje kvartalet

Först vill jag hälsa mig själv välkommen till aha World och aha-upplevelser i världs-klass. Efter ett par års frånvaro ska det bli kul och utmanande att åter vara tillbaka i spelindustrin.

Att aha-upplevelsen har en plats inom spelindustrin är självklart och vår spelar-bas samt den ökningstakt vi har idag bevisar att vi är på rätt väg. Dock är det så att tillväxt i en konsoliderande marknad måste ske snabbare och effektivare.

Det viktigaste är att vi har fokus på tillväxt och utvecklar vårt aktiepris positivt samt skapar lönsamhet över tid. Att fortsätta med tekniksatsningar inom mobilt spelande för att därigenom vara en naturlig del av spelarens vardag är affärs-mässigt kritiskt för oss. Det är också viktigt att investera inom intressanta områden av teknik och produktutveckling, att satsa på datadriven marknadsföring samt långsiktig kundutveckling.

Tredje kvartalet kan summeras med fortsatt stark tillväxt enligt plan. De ökade insatserna på mediainvesteringar och investeringarna på affiliates ger stor effekt på kundanskaffningen som ökat med 99% mot föregående år och antal lagda spel som ökar kraftigt. Bets/spelomsättning Q3 2016 ökade med 163% och uppgick till över 147 Mkr jämfört med samma period föregående år (56 Mkr). Ökade bets volymer är en förutsättning för ökade intäkter och vi fortsätter att ha en kraftig utveckling.

Under Q3 2016 har vår Casino verksamhet på grund av stora spelar-vinster haft en mycket hög återbetalning vilket medför att återbetalningsprocenten ökade, Bingon inkluderad, till 96% (91%).

Spelöverskottet ökade för perioden med 5% jämfört med samma period föregående år. För 9-månadersperioden ökade spelö  verskottet med 39% jämfört med samma period föregående år. De långsiktiga effekterna kommer att skapa bra intäktsförutsättningar i framtiden.

Den stora mängden nya spelare och all ny affiliatetrafik har krävt kalibrering av registreringsbonusar och kunderbjudande. Kombinationen av höga bonuskostnader i och med ökat antal spelare via affiliates samt stora vinster har kraftigt påverkat resultatet för perioden. Inför Q4 har vi nått balans i bonus och affiliatekostnaden i takt med vår ökade tillväxt.

Under tredje kvartalet har fortsatta satsningar för Mobocasino gjorts mot den finska och norska marknaden med tillväxt under kvartalet. Vi ser fortsatt att Mobocasino är en framgång och i vår expansion kommer den mobila satsningen vara en mycket viktig strategi att verkställa kommande kvartal och under 2017.

Avtalet med NYX Gaming Group kommer ge ytterligare styrka i vårt erbjudande på marknaden. NYX är en av världens främsta leverantörer av spel inom casino, bingo, lotterier, poker och social gaming med över 600 speltitlar i portföljen. Med satsningen på livecasino via världsledande Evolution Gaming ger vi våra spelare ytterligare kvalitet i portföljen och skapar en bra grund för stärka intäkter.

Som ny VD och aktieägare i aha World ser jag effekterna av att vår tillväxtstrategi skapar nu tydliga resultat och en stabilare grund som kan ta oss till ytterligare tillväxtmål. Med bra resurser och en starkare organisation vågar jag påstå att vi står starkt rustade inför framtiden för att utvecklas till en nätspel-aktör att räkna med. Slutligen ser jag framåt en spännande och intensiv framtid tillmötes med aha World och alla dess spännande möjligheter som finns framför oss.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration