Hem

Reports

Publicerat: 2017-02-24 09:00:11

ahaWorld AB: Bokslutskommuniké delårsrapport 4

AHA WORLD AB (PUBL) 1 JANUARI 2016 - 31 DECEMBER 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016 - PRÄGLAS AV FORTSATT TILLVÄXT OCH SPELNETTO SOM ÖKAR

 • Spelomsättning ökade med 38% till 80 543 KSEK (58 370).
 • Antalet nyregistrerade kunder ökade kraftigt med 170% till 11 351 (4 204).
 • Kundinsättningarna ökade med 36% och uppgick till 10 640 KSEK (8 122 KSEK).
 • Koncernens spelöverskott ökade med 24% och uppgick till 4 468 KSEK (3 606).
 • EBITDA uppgick till – 1 889 KSEK (-580). EBIT uppgick till – 2 760 KSEK (-1,117).
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 2 903 KSEK (-2 237).
 • Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 1,8 MKR (0,56 MKR). EBITDA exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till - 0,90 MKR (- 0,2 MKR). 

HELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 - AHA´S SATSNINGAR GENERERAR TILLVÄXT PÅ VIKTIGA NYCKELTAL

 • Spelomsättning ökade med 121% till 467 545 KSEK (211 237).
 • Koncernens spelöverskott ökade med 37% och uppgick till 17 781 KSEK (12 959).
 • Antalet nyregistrerade kunder ökade med 307% och uppgick till 50 335 (12 370).
 • Kundinsättningarna ökade med 71% och uppgick till 50 502 KSEK (29 470).
 • EBITDA uppgick till – 8 084 KSEK (-734). EBIT uppgick till –10 830 KSEK (-3 023).
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 9 346 KSEK (-4 451).
 • Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 9,1 MKR (1,7 MKR). EBITDA exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till + 1,0 MKR (+ 0,96 MKR).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Krister Bergström tillträdde som VD den 1 november 2016. Evolution Gaming lanserades 23 december 2016.
 • Avtal tecknat med spelleverantören ELK Studios och lanserat på casinot 4 December 2016. 
 • Letter of Intent (”LOI”) om sydamerikanskt sportsbetting förvärv annonserades.
 • TV-reklam som medförde ?era medlemmar.
 • Tillväxtsrekord i spelomsättning, nya kundkonton och antal insättningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • LOI med sydamerikanska förvärvet är förlängt till 31 maj 2017.
 • Due Diligence process inledd avseende det sydamerikanska förvärvet.

”Fjärde kvartalet tillsammans med 2016 kan summeras med ALL TIME HIGH på viktiga nyckeltal”

Kundtillströmningen fortsätter med en ökning under Q4 på 170% och under 2016 med över 307%. Spelöverskottet (NGR) vände uppåt igen till 4,5 Mkr (3,6 Mkr) vilket är en ökning med 24%. På helåret ökade vi med 37% till 17,8 Mkr (12,9 Mkr). Kundinsättningarna översteg 50 MKR  2016 från 29,5 MKR.

Spelomsättning Q4 2016 ökade med 38% och uppgick till över 80 Mkr jämfört med samma period föregående år (58 Mkr). 2016 mer än fördubblades spelomsättningen till 467 545 KSEK (211 237 KSEK), nästan en halv miljard kronor.

Under Q4 2016 har vi lyckas optimera erbjudandet till marknaden och samtidigt sänka återbetalningen i våra spel till 92% (96%). Casinot har en stabil utveckling med 100% ökning av spelöverskottet under 2016 och 48% enbart under Q4. Bingot fortsätter stabilt sin utveckling med en motsvarande ökning om 11% under 2016 och 11% under Q4.

Det negativa EBIT belastas av hög kostnad i försäljningen som består av höga af?liatekostnader, kraftiga  avskrivningar inom egen utvecklad teknik.

”Vår ambition är att gå i mål med förvärvet i Sydamerika. Det är båda parters vilja och önskan”

Det annonserade Letter of Intent (LOI) med det sydamerikanska förvärvsobjektet inom sportbetting-verksamhet har skapat intensivt arbete för oss under kvartalet med påbörjad due diligence. Båda parter bedömer fortsättningsvis att det ?nns ett stort intresse i att verkställa affären. Vi har förlängt exklusivitetsperioden till den 31 maj 2017 för att skapa bästa möjliga förutsättningar att färdigställa affären inom den tidsramen.

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration