More from the company

Publicerat: 2012-08-29 15:52:35

Medfield Diagnostics AB: Lyckat gästspel på Akuttmedisinsk seminar

Söndagen 26 augusti 2012 gjorde Medfield Diagnostics VD Patrik Dahlqvist en uppskattad presentation på Akuttmedisinsk seminar i Oslo. Att döma av de omfattande och träffsäkra frågorna, väckte Strokefinder ett stort intresse hos läkare, läkarstudenter och branschfolk. Strokefinder, som med hjälp av mikrovågor snabbt kan diagnostisera orsaken till en stroke, skulle göra stor nytta i akutvården var det ingen som tvivlade på. Målet är att mössan i framtiden kommer att kunna användas för att ställa diagnos redan i ambulansen. Mycket lidande och stora sjukvårdskostnader kan därigenom elimineras.

Patrik Dahlqvists föreläsning beskrev Strokefinders hela utvecklingsresa och tanken med hur arbetet i de akuta situationerna kommer att se ut. Detta uppskattades av åhörarna som visade stort intresse under den efterföljande frågestunden. Medfield Diagnostics första produkt Strokefinder R10 ingår i kliniska studier på Strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med lovande resultat. Även en övervakande Strokefinder för TIA-patienter har utvecklats. TIA (Trans Ischemisk Attack) innebär en mycket hög risk att drabbas av stroke inom de första dygnen. - Det var kul och inspirerande att träffa så många kunniga och intresserade människor säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics. Många här är studenter och framtidens vårdgivare. Att få berätta om Strokefinder för dem och få den responsen är mycket inspirerande. Vi knöt även många nya kontakter med potentiella samarbetspartners och framtida distributörer. Akuttmedisinsk seminar är årligen återkommande seminariedagar som arrangeras av norsk medisinstudentforening. Syftet med seminariet är att öka akut medicinsk kunskap och intresse bland vårdpersonal. Seminariet kommer att fokusera på akuta medicinska ämnen genom föreläsningar och workshops, där deltagarna kommer att få en bred teoretisk och praktisk metod för akut medicinska området – genom hela den akuta kedjan, från bedömning för behandling på akuten och intensivvårdsavdelning ut till övervakning på allmänna avdelningar. Tanken är att ge en allmän introduktion till de kända akuta medicinska problem i diagnosarbetet och åtgärder som kommer att vara viktiga verktyg för hälso-och sjukvårdspersonal i den akuta sjukvårdssektorn. Läs mer om seminariet på www.akuttmedisinskseminar.no Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB