Press release from Companies

Publicerat: 2006-12-11 09:08:41

MedicPen AB: Medicinteknisk innovation noteras på Aktietorget

Måndagen den 11 december noteras det Halmstadbaserade medicinteknikbolaget MedicPen på Aktietorget. Det entreprenörsdrivna företaget utvecklar världens första "intelligenta" tablettdoserare som genererar effektiv, följsam och fullt spårbar medicinering. Bara i Norden är marknaden för innovationen värd miljarder.

En lättanvänd, automatisk och programmerbar tablettdoserare som underlättar vardagen för patienter och sjukvården. Så kan, enkelt uttryckt, uppfinningen som ligger till grund för företaget MedicPen beskrivas. Bakom bolaget står de båda entreprenörerna Cristian Hallin och Karl Hillgård. De har sedan slutet av 90-talet jobbat med att utveckla de patenterade produkterna (se faktaruta), där konsumentmodellen MedicPen Classic lanseras på den svenska och danska marknaden under sommaren 2007. - Det unika med MedicPen är att det är en liten, smidig och programmerbar tablettdispenser som är uppkopplingsbar mot en dator och där varje utmaning registreras. Det ökar spårbarheten och gör det lätt för exempelvis sjukvårdspersonal att följa upp och kontrollera behandlingen. Dessutom larmar den om användaren glömt att ta sin medicin, säger Cristian Hallin, vd för MedicPen. I SVERIGE TAS det tolv miljoner medicindoser om dagen (Källa: Reumatikertidningen 3/06). Uppskattningsvis är det bara 50 procent av alla patienter som ordinerats medicinering för långtidsbruk som faktiskt följer instruktionerna - alltifrån nioåriga allergiker till äldre dementa personer. Förutom allt personligt lidande kostar dålig följsamhet och felaktig medicinering det svenska samhället 10-20 miljarder om året. Behovet av innovativa lösningar är således stort och enligt MedicPens egna prognoser finns det en potentiell marknad för 2,75 miljoner enheter om året i Norden. I hela Västvärlden är motsvarande siffra 300 miljoner enheter. - Patienter i Västvärlden får numera ta ett allt större ansvar för sin egen rehabilitering samtidigt som kostnaderna för läkemedel har skenat iväg. Det skapar ett behov för nya lösningar, säger Cristian Hallin. För bilder och mer information, kontakta: Cristian Hallin, vd MedicPen, Tel: +46 (0)35 100 800, Mobil: +46 (0)708 411 201 Karl Hillgård, ekonomichef, MedicPen Tel: +46 (0)35 100 800, Mobil: +46 (0)706 308 918 HISTORIEN OM MEDICPEN startar för drygt tio år sedan. Cristian Hallin reste jorden runt som backpacker och var ordinerad malariaprofylax i tablettform. Trots att han var ung och frisk var det svårt att komma ihåg att ta tabletterna enligt ordinationen. När han sedan kom hem och insåg att även äldre människor med daglig medicinering hade samma problem fick han idén om att utveckla en enkel och automatisk tablettdoserare. Måndagen den 11 december noteras det som från början var ett litet hobbyprojekt på Aktietorget. Inför noteringen har MedicPen vid tre tillfällen emitterat aktier i bolaget. Samtliga emissioner har varit övertecknade och i dagsläget har bolaget nu knappt 800 delägare. Av dessa är många verksamma inom läkemedels- och medicintekniksektorn. - En stor andel av våra aktieägare är verksamma läkare. Det är en kvittens på att våra produkter är rätt för marknaden, säger Cristian Hallin. Samtidigt är intresset från utlandet stort. Flera ledande återförsäljare av patienthjälpmedel har hört av sig till Halmstadsbolaget för att få sälja MedicPen i Europa och USA. Introduktionskursen för MedicPen är 3,75 kronor när handeln öppnar. DET HÄR ÄR MEDICPEN MedicPen är en helt ny tablettdispenser där ergonomi och användarvänlighet kombinerats med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och göra medicinering säkrare. Den är helt datoriserad och har flera nyttiga funktioner såsom utmatningsminne, vibrationsmodul, digitalt ur och alarmfunktion. Trots dessa avancerade funktioner är den mycket lätt att programmera och använda. Med MedicPen sätts säkerheten i fokus då det är omöjligt att exempelvis ta dubbel dos. Samtliga tablettutmatningar registreras vilket avsevärt ökar spårbarheten vilket i sin tur gör det enkelt för läkare, sjukvårdspersonal och anhöriga att följa upp en behandling. MedicPenTM är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. All konstruktion och utveckling sker i Sverige, medan de serietillverkade produkterna tillverkas i MedicPens produktionslina i Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB