Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2006-12-11 12:58:27

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines nyemission övertecknad

Eurocine Vaccines har inför noteringen på AktieTorget genomfört en nyemission om 3 125 000 aktier (totalt 5 975 000 aktier efter emissionen), motsvarande 15 miljoner kronor. Nyemissionen blev övertecknad.

Eurocine Vaccines utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine Vaccines kommer att licensiera sina vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties. Eurocine Vaccines AB (publ.) noteras på AktieTorget med första handelsdag den 12 december 2006. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet EUCI. ISIN-koden är SE0001839069. Handelsposten blir 1000 st. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2005-2006 finns tillgänglig på hemsidan via följande länk; www.eurocine.se/ftp/Arsredovisning.pdf . Årsstämma i Eurocine Vaccines AB hålls, som tidigare meddelats, onsdagen den 20 december 2006, klockan 16.00 på Hotell Park Inn med adress Storgatan 30, Uppsala. Komplett kallelse finns tillgänglig på hemsidan via följande länk; www.eurocine.se/svenska/investor/dokument/061220.pdf . För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Kort om Eurocine Vaccines AB Eurocine Vaccines AB utvecklar patentskyddade nasala vacciner mot bl.a. influensa och HIV. Vaccinerna utvecklas till klinisk Fas II och licensieras till internationella vaccinföretag som slutför utvecklingsarbetet och står för produktion och lansering. Sedan starten 1999 har Eurocine Vaccines genererat ett imponerande vetenskapligt underlag till stöd för sin nasala vaccinteknologi genom sitt nära samarbete med forskare vid Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet. Likviden från den nyligen genomförda nyemissionen ger medel att intensifiera utvecklingen av ett nasalt influensavaccin och förbereda en klinisk Fas I/II studie på människa. www.eurocine.se Pressmeddelande 2006-12-11

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration