Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2007-07-10 13:48:25

MedicPen AB: Feldosering av medicin är ett stort problem för samhället - nya resultat vid användning av doseringsprodukten MedicPen™

I test med den nya doseringsprodukten MedicPen™ på Spenshults Reumatikersjukhus ökade följsamheten av medicin till 95,6 % (dvs hur korrekt patienter doserar). I normala fall är följsamheten kring 50% vid långtidsmedicineringar och resultatet av testet betecknas som mycket bra.

En och en halv miljon svenskar har nedsatt handfunktion och har därmed svårt att hantera vanliga produkter och förpackningar. Spenshults reumatiker sjukhus som sedan många år bedriver forsknings och utvecklingsverksamhet för att få fram metoder och hjälpmedel som underlättar för personer med reumatiska sjukdomar har genomfört ett användartest av produkten MedicPen™. En grupp bestående av patienter i åldrarna 40-69 år med varierande grad av reumatiska handikapp använde produkten MedicPen™ i sitt dagliga liv. I testprotokollet som fylldes i av deltagarna efter testet besvarades ett antal frågor. Svaren graderades i en skala från 1 till 9. På frågorna hur MedicPen™ är att greppa, hur det är att ta sin dos, trycka på knapparna, uppfattar larm samt en totalbedömning fick MedicPen™ betygen 7-9. För det visuella intrycket blev betyget 6. Följsamheten som vanligtvis är ett problem blev med MedicPen™ höga 95,6 %, vilket är mycket bra. MedicPen AB utvecklar produkter som underlättar för konsumenter och patienter att sköta sin medicinering. MedicPen AB utvecklar även produkter som hjälper Läkemedelsbolag att samla statistik vid kliniska prövningar. MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. För ytterligare information kontakta: Cristian Hallin CEO / Verkställande direktör MedicPen AB (publ) Medicpen AB Storgatan 44, 302 43 HALMSTAD Växel 035-100 800 Fax 035-100 848 www.medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration