Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2007-10-31 11:22:38

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines nyemission övertecknad

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission där 99,39 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med företräde. Sammanlagt övertecknades nyemissionen med cirka 105 procent. Bolaget tillförs 27,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Eurocine") har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen övertecknades, varför emissionsgarantin inte behövde tas i anspråk. Detta innebär att Eurocine tillförs cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. - 99,39 procent av de 1.692.500 erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. - Sammanlagt tecknades 3.463.697 aktier i nyemissionen, vilket motsvarar en överteckning på cirka 105 procent. - Bolaget tillförs 27,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Eurocine till 8.462.500 st. De nyemitterade aktierna beräknas upptas till handel på AktieTorget senast mitten av november 2007. Solna 2007-10-31 Hans Arwidsson. Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Science Park Fogdevreten 2 Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Hemsida: www.eurocine.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration