Press release from Companies

Publicerat: 2008-02-15 08:54:15

MedicPen AB: Årsstämma i MedicPen AB (publ.)

MedicPen AB (publ.) avhöll under måndagen den 14 februari årsstämma.

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2006 till den 31 augusti 2007. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinstenmedlen - 2 195 416 kronor skulle balanseras i ny räknig, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006/ 2007. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 september 2006 till den 31 augusti 2007. Stämman beslutade att minska antalet ledamöter från sex till fem. Till styrelseledamöter omvaldes Kjell-Åke Andersson, Karl Hillgård, Göran Månsson och Cristian Hallin dessutom invaldes Birgitta Landin . Birgitta Landin, född 1955. Tidigare Vice VD i Apoteket AB samt styrelseordförande i dotterbolaget Adara AB. Direktör i Ericsson med ansvar för partnerskap och jointventures för tjänster till mobila system. Dessförinnan Humanresources Director i Ericsson, Dagens Nyheter och Facit AB. Utbildad Socionom med vidareutbildning i ekonomi och management. Aktieinnehav privat och via bolag: 0 aktier Till ordinarie revisor är sedan 15 augusti 2006 Öhrlings PWC vald på en period om fyra år. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt till befintliga ägare. Halmstad den 14 februari 2008 MedicPen AB (publ) Cristian Hallin VD MedicPen AB utvecklar produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. MedicPen AB utvecklar även produkter som hjälper Läkemedelsbolag att samla information vid kliniska prövningar. MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 800 aktieägare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB