Press release from Companies

Publicerat: 2008-05-14 14:25:25

MedicPen AB: MedicPen AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Medicpen AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på Aktietorget.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 21 maj 2008. MedicPen AB MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, Läkemedelsbranschen och Sjukvårdmarknaden. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad Louise Grünthal, Remium, telefon 08-454 32 41

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB