Press release from Companies

Publicerat: 2008-05-19 14:10:26

MedicPen AB: MedicPen AB på väg mot Mellanöstern

MedicPen AB (publ) har ingått avtal med det schweiziska företaget Ren europe GmbH som är specialiserat på att assistera europeiska bolag att finna distributörer i Mellanöstern och Indien.

MedicPen AB bedömer att avtalet kommer att öppna vägen till en mycket intressant och expansiv marknad för bolaget och dess produkter. Produkterna är världens första datoriserade tablettdoserare, som bl.a. påminner patienten när det är dags att ta sin medicin och instruerar om ordinerad dos. Enbart i Sverige beräknas kostnaden för felaktig dosering till mellan 10-20 miljarder kronor. Undersökningar visar att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: - 8-10% av alla intagningar på sjukhus - 25% av alla intagningar av patienter över 65 år - 10-15% av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar "Redan under 2008 räknar vi med att ingå i minst ett distributörsavtal i området Mellanöstern och Indien", säger Cristian Hallin,VD för MedicPen AB. MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB