Press release from Companies

Publicerat: 2008-05-26 10:08:57

MedicPen AB: Brev från VD MedicPen AB- inklusive prognos

Från och med nu har jag för avsikt att skicka ut VD brev på regelbunden basis. Timingen att öka kommunikationen från oss är väl vald, eftersom mycket positivt händer MedicPen AB just nu.

Våra patenterade produkter, världens första datoriserade tablettdoserare, är sedan en tid tillbaka färdigutvecklade. Intresset är stort, så istället för en långsam utrullning och lansering där enbart vi själva sköter försäljningen så har vi för avsikt att teckna avtal med lokala säljbolag världen över som är specialiserade på medicinteknik. Våra produkter är anpassade för en global marknad och som VD tycker jag att det är av största vikt att vi redan från början är aktiva på den internationella marknaden. Vår återförsäljarorganisation kommer initialt att byggas upp med fokus på lite mindre marknader. Det kommer att resultera i bra referenser och initiala försäljningsvolymer samt en strategiskt god förhandlingsposition när avtalen med de större marknaderna skall skrivas. Bara för en vecka sedan ingick vi avtal med det Schweiziska bolaget Ren europé GmbH som är etablerade i Mellanöstern och Indien, några dagar därefter blev vi färdiga med avtal med Arimtek Medical som är en etablerad återförsäljare på den Turkiska marknaden. Vi sitter för närvarande i diskussioner med fler återförsäljare och jag räknar därför med att inom kort kunna releasa nyheter om fler samarbeten. Prognos Nu när vi påbörjat försäljningen så har prognossäkerheten ökat, därför går vi nu för första gången ut med en prognos. Vi räknar med att se resultat av säljaktiviteterna under hösten 2008 som beräknas ge en försiktig omsättning om 0,75 mkr för att öka kraftigt till 10 mkr under 2009 och 65 mkr under 2010. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar under motsvarande perioder beräknas uppgå till -2,1 mkr för 2008 och 0,8 mkr för 2009. År 2010 beräknas generera en vinst om 26 mkr, vilket motsvarar cirka 2 kronor per aktie.. Inom kort skall MedicPen AB genomföra en emission till kurs 2,80 kronor. Vi avser att sätta ihop ett garantikonsortium som tar delar av emissionen. Två styrelseledamöter kommer att lämna teckningsförbindelser på knappt 28% av emissionen. Främsta syftet med emissionen är att fortsätta bygga en försäljningsorganisation samt att internationalisera försäljningsarbetet. I andra hand ska likviden användas till att nästa generation av MedicPen® produkter utvecklas färdigt och sätts i produktion. MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, främst världens första datoriserade tablettdoserare, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB