Press release from Companies

Publicerat: 2008-05-29 15:27:49

MedicPen AB: MedicPens företrädesemission garanterad

Medic Pen har erhållit garantiförbindelser från en grupp investerare motsvarande ett belopp om ca 5,5 mkr. Tillsammans med teckningsförbindelserna från bolagets huvudägare och styrelseledamöter om ca 2,5 mkr, är emissionen nu garanterad med sammanlagt 8 mkr av det totala emissionsbeloppet om 9,1 mkr, motsvarande 88 %.

I en kommentar till emissionsgarantin säger VD Cristian Hallin: "Emissionsgarantin övertecknades snabbt, vilket vi naturligtvis ser mycket positivt på. Emissionsgarantin tillsammans med de tidigare erhållna teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare ser vi som ett bevis på ett förtroende för bolaget och våra planer. Att emissionen nu är garanterad ger bolaget arbetsro för att fortsätta enligt den fastlagda strategin." MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, främst världens första datoriserade tablettdoserare, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, Läkemedelsbranschen och Sjukvårdsmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB