Press release from Companies

Publicerat: 2008-06-18 15:52:06

MedicPen AB: MedicPens nyemission fulltecknad

· 47,4 procent av de 3.241.500 erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter och resterande del utan stöd av teckningsrätter. · Bolaget tillförs 9,1 MSEK före emissionskostnader.

MedicPen AB (publ) ("MedicPen") har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades fullt ut, vilket innebär MedicPen tillförs cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i MedicPen till 16.207.500 st. De nyemitterade aktierna beräknas upptas till handel på Aktietorget senast mitten av juli 2008. I en kommentar säger VD Cristian Hallin: "Det är glädjande att marknaden uppmärksammat MedicPens starka utveckling. Vi är mycket nöjda med det stora intresse som befintliga och nytillkomna ägare visat MedicPen med sitt deltagande i nyemissionen" MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, främst världens första datoriserade tablettdoserare, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, Läkemedelsbranschen och Sjukvårdsmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB