Press release from Companies

Publicerat: 2008-07-09 11:33:50

MedicPen AB: lanseras nu internationellt mot de stora läkemedelsbolagen

MedicPen lanserar sin MedicPen Clinic internationellt med fokus på västra Europa. Produkten MedicPen Clinic vänder sig mot läkemedelsbolag som utför kliniska studier. Enbart i Sverige pågår det 600 kliniska studier. Patienternas följsamhet av ordinering är lika bristfällig vid kliniska prövningar som vid läkemedelsanvändningen generellt, vilket går ut över studiernas kvalitet.

Lanseringen genomförs dels av oss själva och dels av Kinchard Consulting AB som vi nyligen tecknade avtal med om en Europa-lansering. Kinchard har god erfarenhet av försäljning mot läkemedelsbolag i Europa.. "Säljcykeln mot den kliniska marknaden är förvisso lång, men vi ser en stor potential för vår produkt som spar tid och kostnader för läkemedelsföretagen. Eftersom det är ett segment som kännetecknas av stora marginaler har vi beslutat att lägga resurser på en utvidgad försäljningsinsats. Vår bedömning är att vi kommer sälja för minst 25 miljoner kronor på den marknaden under de första tre åren.", säger Cristian Hallin, VD MedicPen. MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, Läkemedelsbranschen och Sjukvårdmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB