Press release from Companies

Publicerat: 2008-07-23 13:36:32

MedicPen AB: Extra bolagsstämma i MedicPen AB (publ.)

MedicPen AB (publ.) avhöll under onsdagen den 23 juli Extra bolagsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ändra Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår vilket innebär att innevarande räkenskapsår förlängs och därmed avslutas 2008-12-31. Halmstad den 23 juli 2008 MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, främst världens första datoriserade tablettdoserare, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB