Press release from Companies

Publicerat: 2008-09-25 13:25:43

MedicPen AB: Brev från VD i MedicPen AB

Lanseringen av MedicPen® går enligt plan och vi bedömer att MedicPen AB:s produkter inte är konjunkturkänsliga, vilket känns viktigt i dessa turbulenta tider. Nyemissionen som MedicPen AB genomförde under försommaren gör att vi kan arbeta vidare enligt den plan styrelsen fastlagt. MedicPen AB har i dagsläget två helt färdiga produkter, MedicPen® Clinic för läkemedelsindustrin och MedicPen® Classic för privatkundmarknaden. Produkterna; världens första datoriserade tablettdispensers bygger på en gemensam teknisk plattform med anpassningar för läkemedelsindustrin med modellen MedicPen® Clinic och för privatkundmarknaden med modellen MedicPen® Classic. Båda marknads segment har stor potential var för sig vilket framkommer i samtliga kundkontakter.

Center of Excellence öppnas i Stockholm. MedicPen AB öppnar referenscenter i Läkarhuset vid Odenplan. Syftet är att kunna hjälpa våra kunder med utbildning och kundsupport. Detta är viktigt för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin. Där kommer att finnas personal som är utbildad i MedicPens® mjukvara och produkter. Större kunder kan på ett enkelt och smidigt sätt vända sig dit för utbildningar och kundsupport. Detta är ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin. Ytterligare en effekt av med öppnandet av vårt Center of Exellence, är att det också kommer att fungera som en referens för säljarbetet gentemot privatkundmarknaden. Styrelsen köper mer aktier. Styrelsen har under perioden från och med emissionen och fram till dags datum köpt ytterligare 939 750 aktier i Bolaget. Som VD i MedicPen känns det bra att styrelsen visar sin starka tro på Bolagets framtid. Jag är full av tillförsikt vad gäller MedicPen AB och ser fram emot en spännande höst! MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, främst världens första datoriserade tablettdoserare, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika marknader: Konsumentmarknaden, Läkemedelsbranschen och Sjukvårdsmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB