Press release from Companies

Publicerat: 2009-02-02 08:14:28

MedicPen AB: MedicPen AB har sagt upp avtalet med Remium fondkommission som likviditetsgarant (market maker) i aktien

Aktien i MedicPen AB handlas fr.o.m. måndagen den 2 februari utan Remium fondkommission som likviditetsgarant.

MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig mot tre olika segment: konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB