Press release from Companies

Publicerat: 2009-06-03 16:55:13

MedicPen AB: Extra bolagsstämma godkände styrelsens beslut om företrädesemission

På extra bolagsstämma, den 3 juni 2009, godkändes styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 14 586 750 aktier. Teckning av aktier skall ske under perioden 11 juni 2009 till och med den 26 juni 2009. Teckningskursen är fastställd till 0,60 kronor per aktie. Således tillförs MedicPen, vid fulltecknad nyemission, 8 752 050 kronor före emissionskostnader. Information avseende styrelsens beslut om företrädesemission offentliggjordes via pressmeddelande den 19 maj 2009. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras i MedicPens memorandum den 11 juni 2009, i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB